Structure

Organizational Structure

NPHF Members

Advisors
Prof Dr. Mathura P. Shrestha
Mr Badri Pathak
Mr Kul Chandra Gautam
Legal Advisor

Mr. Badri Pathak

Founding Members

Dr. Buddha Basnyat Dr. Renu Rajbhandari
Mr. Narayan Subedi Dr. Aarati Shah
Dr. Badri R. Pande Mr. Nabin Shrestha
Prof. Sharad Onta Dr. Achala Baidhya
Dr. Rita Thapa Dr. Suresh Mehata
Dr. Suniti Acharya Mr. Ashok Bhurtyal
Dr. Tirtha Rana Dr. Narendra Kumar Shrestha
Dr. Bhagwan Koirala Dr. Shyam Thapa
Dr. Gajananda P. Bhandari Dr. Lonim Prasai Dixit
Ms. Alina Maharjan Dr. Bharat Pradhan
Dr. B.D Chataut Mr. Shanta Lal Mulmi
Prof. D.S Manandhar Prof. Dr. Shiba K. Rai
Dr. Ramesh Kant Adhikari Ms. Daya Laxmi Joshi
Dr. Arjun Karki Prof. Dr. Kedar P Baral
Mr. Ishwor Man Shrestha Dr. Shrikrishna Giri
Prof. Dr. Nilambar Jha

Executive Board Members

 

Dr. Mahesh Kumar Maskey Executive Chief
Dr. Aruna Upreti President
Dr. Lochana Shrestha Vice-President
Dr. Sameer Mani Dixit General Secretary
Dr. Rajani Shah Treasurer
Dr. Abhinav Vaidya Executive Member
Dr. Karuna Onta Executive Member
Dr. Rajendra BC Executive Member

 

Life Members
Dr. Binjwala Shrestha
Dr. Archana Amatya
Mr. Bishnu Choulagai
Ordinary Members
Dr. Chhatra Amatya
Dr. Pushpa Sharma
Dr. Jitendra Pariyar
Dr. Rajaram Dhungana
Himali Dixit
Dr. Madhur Basnet
Dr. Swaraj Bhandari
Dr Hemav Raj Bhandari

 

Founding Members

Dr. Buddha Basnyat Dr. Renu Rajbhandari
Mr. Narayan Subedi Dr. Aarati Shah
Dr. Badri R. Pande Mr. Nabin Shrestha
Prof. Sharad Onta Dr. Achala Baidhya
Dr. Rita Thapa Dr. Suresh Mehata
Dr. Suniti Acharya Mr. Ashok Bhurtyal
Dr. Tirtha Rana Dr. Narendra Kumar Shrestha
Dr. Bhagwan Koirala Dr. Shyam Thapa
Dr. Gajananda P. Bhandari Dr. Lonim Prasai Dixit
Ms. Alina Maharjan Dr. Bharat Pradhan
Dr. B.D Chataut Mr. Shanta Lal Mulmi
Prof. D.S Manandhar Prof. Dr. Shiba K. Rai
Dr. Ramesh Kant Adhikari Ms. Daya Laxmi Joshi
Dr. Arjun Karki Prof. Dr. Kedar P Baral
Mr. Ishwor Man Shrestha Dr. Shrikrishna Giri
Prof. Dr. Nilambar Jha

NPHF Staffs

Technical Staffs
Ms. Satya Kripashree Pradhan Program Coordinator
Ms. Pranjali Dahal  Program Officer
Ms. Deepesha Silpakar  Project Officer
Ms. Dikshya Kafle  Project Officer
Ms. Rijana Maharjan  Project Officer
Mr. Devraj Moktan Driver
Mrs. Maya Lama Office Assistant
 

FHEN Project

Ms. Samana Sharma Project Deputy Director
Mrs. Srijana Bhattarai Senior Agriculture Coordinator
Ms. Seema B.K. Project Officer
Ms. Sunira Marahatta Project Officer
Ms. Kamala Gurung Office Assistant
Admin and Finance Staffs

Mr. Rabin Nepal Admin & Finance Officer
Ms. Kaushar Khanam Sr. Admin & Finance Officer
Mr. Anurodh Devkota Sr. Admin & Finance Officer